Jesper Vera Christensen

Vi har brug for en aktør på Handicapområdet i byrådet i Vejen Kommune.

Skal vi bare ignorere mennesker med handicap og psykisk sårbarhed?

Eller skal vi kæmpe for bedre vilkår til de udsatte mennesker vi har i samfundet? For mig er der ingen tvivl. Selvfølgelig skal vi hjælpe de udsatte mennesker, som har brug for en håndsrækning og et håb om en god fremtid. Vi må IKKE svigte handicapområdet. Handicapområdet skal prioriteres langt højere end det gør på nuværende tidspunkt! Mange borgere med handicap og psykiske udfordringer har potentiale til noget større end at være fanget i systemet. Vores samfund skal udvikles og nye muligheder skal skabes for mennesker med handicap og psykiske udfordringer. Vi skal gøre nytte af de borgere, som kan og vil arbejdsmarkedet. Alle har ret til at bidrage på arbejdsmarkedet og i samfundet. Beskæftigelse skaber værdi og selvværd for den enkelte borger. Derfor skal støtte og samarbejde skabes til de virksomheder i Vejen Kommune, som ønsker at hjælpe flere borgere i beskæftigelse. Fleksible virksomheder skal belønnes for at yde en større indsats. Det betyder rigtig meget for mig at gøre en forskel for andre mennesker. Og samtidig betyder det rigtig meget for mig, at borgmesterkandidat Frank Schmidt-Hansen for Det Konservative Folkeparti i Vejen Kommune, støtter op om mine mærkesager på handicap-og socialområdet.

Jeg vil kæmpe for..

Fysisk og psykisk sundhed – tæt på den enkelte.

Sundhed er en grundsten i et godt og langt liv. Vi skal sikre, at borgere som rammes af fysisk eller psykisk sygdom får den rette omsorg samt en hurtig, individuel og målrettet behandling, uanset hvor i kommunen, vi bor. Vi skal sikre, individuel sagsbehandling og projekter, som er med til at udvikle livsmod og lyst hos hver enkelt borger. Udsatte borgere i samfundet fortjener en chance i livet og en god tilværelse. Vi skal give udsatte borgerne håbet om en god fremtid tilbage. Borgere med handicap skal have mulighed for at byde ind med deres kvaliteter på arbejdspladserne. Vi skal gøre en indsats for samarbejdet til pårørende til vores borgere med psykiske og fysiske udfordringer. Pårørende har også brug for at blive hørt. Der skal være plads til skæve eksistenser i Vejen Kommune – og der skal være plads til, at de får den rette hjælp.

Unge med kriminelle tendenser skal hjælpes på rette vej

Unge med uhensigtsmæssige adfærdsmønstre har brug for en håndsrækning og nye, sunde relationer. Vi skal skabe flere praktikpladser hos godkendte virksomheder, som kan være medvirkende til at de unge mennesker føler sig værdsat og til gavn for samfundet. Fællesskabet og de sunde relationer på arbejdsmarkedet er med til at udvikle unge menneskers selvstændighed, således at de kan træffe flere fornuftige beslutninger.

Skolelivet i balance – for alle

Vores børn er fremtiden. Vi skal sikre, at børnene har optimale muligheder for dannelse, mestring og faglig udvikling. Vi må ikke gå på kompromis med børns trivsel, udvikling og læring – derfor er det vigtigt, at vi altid prioriterer skolerne og giver dem ressourcerne til at løse opgaven. Inklusion er ikke for alle børn - børn med særlige behov har brug for andre læringsmuligheder. Inklusion skal bruges, når det giver mening – for barnet!

Erhvervslivet i vækst

Vi skal sikre stærke vækstvilkår for erhvervslivet i hele Vejen Kommune. Det skal være attraktivt at drive virksomhed. Det skal kunne betale sig at stifte nye selskaber og skabe flere arbejdspladser. Vi skal sikre, at flere borgere kommer i beskæftigelse. Borgere som står uden for arbejdsmarkedet, som kan og vil arbejde, skal hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet. Alle kan noget, og i fællesskab finder vi ud af hvordan.